fit+ Helvoirt


RZ_Logo_Fitplus_30.08_500x290

Word nu lid en train gratis tot 1 Maart 2023!*

Vul direct het formulier in en meld je aan. Wij sturen direct je entreebewijs toe. Je kunt dan direct starten met je trainingen.
*in combinatie met een lidmaatschap van 24 maanden.


Kies hier je lidmaatschap

Tarieven
fitplus 24
Looptijd lidmaatschap: 24 Maanden
eenmalig inschrijfgeld: € 30 i.p.v. € 60
Contributie: 30 Euro / Maand
Start van je lidmaatschap is de 1 Maart 2023.
fitplus 14
Looptijd lidmaatschap: 14 Maanden
eenmalig inschrijfgeld: € 30 i.p.v. € 60
Contributie: 35 Euro / Maand
Start van je lidmaatschap is de volgende eerste dag van de maand.
fitplus Flex
Looptijd lidmaatschap: 1 Maand. Per maand opzegbaar.
eenmalig inschrijfgeld: € 30 i.p.v. € 60
Contributie: 40 Euro / Maand
Start van je lidmaatschap is vandaag.

Prijzen zijn inclusief BTW


 


Extra diensten


Voer je persoonsgegevens in


Invullen SEPA machtiging


het recht om het contract te annnuleren en algemene voorwaarden

Je kunt je contract per brief of e-mail binnen 14 dagen na ontvangst van deze textuele bevestiging annuleren zonder opgaaf van redenen. De periode begint na ontvangst van deze bevestiging. Om de annuleringsdeadline te halen, dient je annulerings verzoek tijdig verstuurd te worden.

Het annulerings verzoek moet verzonden worden naar:
fit+ Helvoirt
Burgemeester van Meursstraat 14A
5037 NG Tilburg

Eventuele gevolgen van een annulering
In het geval van een contract annulering moeten de aan beide zijden ontvangen diensten worden geretourneerd en eventuele voordelen (bijv. rente) worden opgegeven. Als u niet in staat bent om de ontvangen prestaties en het gebruik (bijv. voordelen van gebruik) of slechts gedeeltelijk of in een verslechterde staat te retourneren, moet de waarde gecompenseerd worden. Dit kan ertoe leiden dat u toch de contractuele betalingsverplichtingen moet nakomen voor de periode tot de herroeping. Verplichtingen om betalingen te vergoeden moeten binnen 30 dagen zijn vervuld. De periode begint wanneer u de annulering verzendt, voor ons bij ontvangst.

Opmerking:
Uw recht tot annulering vervalt voortijdig als het contract volledig door beide partijen op uw uitdrukkelijk verzoek vervuld is voordat u uw recht tot annulering heeft uitgeoefend.